To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
Takaisin Valtiokonttorin kotisivuille

Sisältö

 

 

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNNOT JA SELVITYKSET

Liitetiedostojemme avaamisessa ongelmia?

1. LAUSUNNOT

 [sivun alkuun]
Valtion liikelaitosten kehys- ja talousarvioehdotusten laadintamääräysluonnoksesta (ei julkaista)16.04.200728/2007
Kehitysyhteistyövarojen kirjanpito 21.02.2005 27/2005
Tieomaisuuden kirjanpito22.11.200426/2004
Kansainvälisille rahastoille annettujen sitoumusten ja niiden perusteella pääomaosuuksina suoritettujen maksujen kirjaamisesta ja esittämisestä tiliviraston tilinpäätöksessa25.08.200325/2003
Valtion liikelaitosten hallintaan siirrettyä omaisuutta koskevien kirjausten korjaamisesta16.12.200224/2002
Valtatie 4:n moottoritieosuutta Järvenpää-Lahti koskevaan sopimukseen perustuvien palvelumaksujen kirjaamisesta26.08.200223/2002
Liite lausuntoon 23/200226.08.200223/2002 liite
Korkoetuuksien kirjaamisesta maatilatalouden kehittämisrahaston kirjanpitoon11.02.200222/2002
Sijoitustoiminnan käsittelystä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä14.01.200221/2002
YK:n rauhanturvajoukkoista aiheutuneiden kustannusten korvausten määrittelystä tuloksi tai menojen oikaisu- taikka siirtoeräksi20.08.200120/2001
Yhteistyövirastojen kesken jakaantuvien tulojen kirjaaminen29.05.200119/2001
Tieliikelaitoksen perustamiseen liittyviä kirjauksia12.02.200118/2001
Metallirahavarastojen kuuluminen vaihto-omaisuuteen ja arvostaminen tilinpäätöksessä21.02.200017/2000
Tiliviraston käyttöomaisuuteen kuuluvien pörssiosakkeiden arvonkorotuksen tekeminen ja Sonera-Yhtymä Oyj:n osakkeiden myyntiin liittyvien bonusosakkeiden kirjaaminen27.01.199916/1999
Yhteishankkeena kunnan kanssa valmistettuun käyttöomaisuuteen kunnalta saadun rahoitusosuuden kirjaamisesta liikekirjanpitoon19.05.199815/1998
Valtiovarainministeriön kirjaamisperustetyöryhmän muistiosta 37/9726.01.199814/1998
Luonnonsuojelualueista Metsähallitukselle tehtävien vastikkeettomien siirtojen käsittelystä kirjanpidossa ja valtuusseurannassa17.12.199713/1997
Valtiovarainministeriön tasetyöryhmän muistiosta 20/9714.08.199712/1997
Tiliviraston tilinpäätöslaskelmien kaavoista 02.06.199711/1997
Yksityiskohtaiset tarkistusehdotukset luonnoksesta valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamiseksi15.04.199710/1997
Valtion kirjanpito- ja tilinpäätösmallin periaateratkaisuista08.07.19969/1996
Valtion virastojen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen kirjojen ja muun níihin rinnastettavan materiaalin käsittelystä 31.12.1995 tilanteessa laadittavissa omaisuusraporteissa08.01.19968/1996
Valtion virastojen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen tietorekisterien ja -varantojen raportoimisesta ja arvostamisesta omaisuusraportissa06.11.19957/1995
Painettujen karttojen ja julkaisujen käsittelystä ja arvostamisesta omaisuusraportissa06.11.19956/1995
Valtion virastojen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen  vaihto-omaisuuden määritelmästä sekä sen inventoinnista ja arvostamisesta omaisuusraportissa06.11.19955/1995
Valtion virastojen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen  kansallisomaisuuden määritelmästä sekä sen inventoinnista ja arvostamisesta omaisuusraportissa04.09.1995 4/1995
Valtion virastojen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen atk-ohjelmien käsittelystä omaisuusraportissa04.09.19953/1995
Obligaatioiden ostamisesta ja myynnistä aiheutuvien tilitapahtumien käsittelystä valtion eläkerahaston kirjanpidossa31.07.19952/1995
Valtion virastojen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen omaisuuden arvostuksesta 31.12.1995 tilanteesta laadittavissa omaisuusraporteissa27.02.19951/1995
   

2. SELVITYKSET

 [sivun alkuun]
Selvitys valtion kirjanpitosäädösten kehittämisestä IPSAS-standardeihin perustuen08.06.2009 
Kommentit IPSAS-standardien viitekehyksen 1. osan luonnoksesta30.03.2009 
Selvitys IPSAS-standardien soveltamisesta valtion kirjanpidossa30.11.2006