To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
Takaisin Valtiokonttorin kotisivuille

Sisältö

 

 
guilloche

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Ohjaamme kirjanpitoyksikköjä ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja järjestämään kirjanpidon ja muun laskentatoimen yhtenäisellä tavalla. Olemme koonneet antamamme määräykset ja ohjeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja -sivustoksi. Sivustolta on linkit myös keskeisempään valtion talous- ja henkilöstöhallintoa koskevaan lainsäädäntöön.

Sivuston sisältö:

Lait ja asetukset
• Keskeisimmät talous- ja henkilöstöhallintoa koskevat lait ja asetukset sekä  valtion virka- ja työehtosopimukset

Määräykset ja ohjeet
• Valtiokonttorin antamat talous- ja henkilöstöhallintoa koskevat määräykset ja ohjeet
Kirjanpitoyksiköt, virastot ja rahastot (luettelo valtion kirjanpitoyksiköistä, virastoista ja laitoksista ja talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista)
• Valtiovarainministeriön antamat talous- ja henkilöstöhallintoa koskevat  määräykset ja ohjeet
• Valtion kirjanpitolautakunnan vuosina 1995 - 2009 antamat lausunnot ja selvitykset

Valtion kirjanpidon käsikirja
• Kirjanpidon käsikirja toimii yleisesityksenä valtion kirjanpidosta ja käytännön kirjanpito-ohjeiden kokoelmana. Valtion kirjanpitoa säätelevät mm. Suomen perustuslain 7. luku, Talousarviolaki ja -asetus, valtioneuvoston päätökset, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset. Käsikirja on laadittu näiden säädösten ja määräysten kirjanpitoa koskevan sisällön hahmottamisen tueksi sekä käytännön kirjanpitotyön avuksi. 

Tilikartat
• Liikekirjanpidon tilikartta, valtion talousarvion tilijaottelu ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit

Kysymyksiä ja vastauksia
• Vastaukset valtion kirjanpidosta esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset täydentävät Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeita.

Sanasto
• Sanastoon on kerätty valtion kirjanpidon käsitteitä. Valtion laskentatoimen sanasto perustuu Valtiokonttorin Hyvä kirjanpitomenettely -projektin yhteydessä tehtyyn kirjanpidon käsitteiden määrittelyyn.

Tervetuloa tutustumaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirjaan!